សខ៣
ទំនាក់ទំំនងយើងខ្ញុំ
 
  អាស័យដ្ឋាន : ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ ១៩៨៦​(ផ្លូវសែនសុខ)បត់ចូលផ្លូវលំ ៧២ ចំងាយ២០ម៉ែត្រ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។
  ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង : 097 707 1111 , 012 49 33 34 , 093 49 33 34     សារអេឡិចត្រូនិច :
  អាសយដ្ឋាន : ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ ១៩៨៦​(ផ្លូវសែនសុខ)បត់ចូលផ្លូវលំ ៧២ ចំងាយ២០ម៉ែត្រ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។
  ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង : 097 707 1111 , 012 49 33 34      សារអេឡិចត្រូនិច : - See more at: http://khemarak.edu.kh/?page=detail&menu1=215&menu2=444&ctype=article&id=444&menu1=444&lg=kh#sthash.mV7zcoGt.dpuf
  អាសយដ្ឋាន : ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ ១៩៨៦​(ផ្លូវសែនសុខ)បត់ចូលផ្លូវលំ ៧២ ចំងាយ២០ម៉ែត្រ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។
  ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង : 097 707 1111 , 012 49 33 34      សារអេឡិចត្រូនិច : - See more at: http://khemarak.edu.kh/?page=detail&menu1=215&menu2=444&ctype=article&id=444&menu1=444&lg=kh#sthash.mV7zcoGt.dpuf