សខ៣
វីញ្ញាបនបត្រ
 
សាកលវិទ្យាល័យ​ខេមរៈ បានការ ទទួលស្គាល់​ គុណភាព​អប់រំ​ពេញ សិទ្ធិ​ពី​គណៈ​ក​ម្មា​ធិ ការទទួលស្គាល់​ពី គណៈ​ក​ម្មា​ធិ ពី​គណៈ​ក​ម្មា​ធិការ ​ជា​គុណភាព​អប់រំ​នៃ​កម្ពុជា(ACC)តាម​វិញ្ញាបនបត្រ​ទទួលស្គាល់​គុក​ញ្ញា
ទាញយកឯកសារ
 
 
Flag Counter
 
     ការអប់រំ គឺជា​មាគ៌ា​ដ៏​ត្រឹមត្រូវ​ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គមជាតិ​នៅក្នុង សត​វ​ត្យ​ទី២១ ដើម្បីអោយ​ប្រទេសជាតិ​អាចធ្វើ​សមាហរណកម្ម នៅ ក្នុង​តំបន់ និង​ក្នុង​ពិភពលោក។ គ្មាន​ការអប់រំ គ្មាន​ការអភិវឌ្ឍ ហើ យ​ក៏​មិនអាច​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​ដោយ​ខ្វះ​ការអប់រំ​បានដែរ។
កំរងរូបភាព